Esztelnek
Általános adatok

Esztelnek (románul Estelnic) 2005 óta önálló község. A felsőháromszéki Szentföld legészakibb faluja. Hozzátartozik a szomszédos Kurtapatak és a ma már lakatlan Gyertyános  (Csángótelepnek is nevezik, ugyanis betelepült gyímesi csángó családok alapították).  A falu déli részét a DJ114-es megyei út szeli át.

Lakosság: 1029 fő
Területe: 93,11 km²
Postai irányítószám: 527143
Polgármester: Varga Attila; Tel: +40-267-366670, Fax: +40-267-366680
Honlap: www.estelnic.ro

A Nemere hegység délnyugati előterében, a Felsőháromszéki medence északi peremvidékén található, alsó része sík területen, felső fele szűk erdős völgyben fekszik, ennek megfelelően ma is külön tartják számon Alsó és Felső-Esztelneket. 

Az esztelneki ferencesek és az első háromszéki felsőiskola

Itt működik az egyetlen háromszéki ferences kolostor. A régi rendházat 1648-ban építettek, 1721-ben kolostori rangra emelték. A kommunista rendszer idején egész Erdélyből az esztelneki kolostorba hurcolták kényszerlakhelyre a ferences szerzeteseket. Ma egyedül Tarziciusz atya gondozza a zárda templomába járó felsőesztelneki híveket.

Nagy Mózes „népnevelő plébános” szolgálata idején alapították 1680-ban azt a felsőiskolát, amelynek utódintézménye lett Háromszék első gimnáziuma – ez a kézdivásárhelyi római katolikus főgimnázium, valamint a ma is működő és az alapító nevét viselő Nagy Mózes Gimnázium.

Jézus-kút

A falu északi felében az Esztelnek patak partján található a falu leghíresebb forrása, a Jézus-kút. Gyógyhatást tulajdonítottak neki: fejfájást és szédülést szüntetett meg.  A néphagyomány szerint a kút vize a legnagyobb szárazságban sem apadt el. Ez a kút képezi egy stációját a mindenkori Úr-napi körmeneteknek.

Ritka növények: kereklevelű harmatfű és hegyékessége

A kurtapataki Közbérc mögött elterülő Lassúág patak völgyfőjében található a három hektáron elterülő „Ezeréves erdő” botanikai rezerváció, ahol tápanyagban szegény tőzegtelepen, csenevész növésű erdei fenyők környezetében, természetes környezetében él egy ritka növény, a kereklevelű harmatfű (Drosera rutundifolia). Lennebb, a víz folyása mentén találjuk, a 15 hektár kiterjedésű, reliktum növényekben és mohafélékben gazdag rezervációt, a Lassúági-lápot. Itt él egyik ritka boreális eredetű növényünk, a hegyékessége (Trientalis europaea).

Évente egymillió nadrág

Felső-Háromszék egyik legjelentősebb és legmodernebb könnyűipari létesítménye az Esztelneken működő RHM Pants készruhagyár, amely körülbelül 800 személynek biztosít munkát. Az esztelneki nadrággyár évente egymillió nadrágot készít, 100 százalékban külföldre dolgozik.

Leader program

Esztelneken alakult meg az Angustia Egyesület, amely a kézdiszéki Leader programra pályázó önkormányzatokat, civil szervezeteket, magánvállalkozókat és a megyei tanácsot tömöríti. Az egyesületet az esztelnekiek kezdeményezték, a berecki, csernátoni, gelencei, kézdiszentléleki, késziszentkereszti, kézdialmási, lemhényi, ozsdolai, szentkatolnai, torjai és a zabolai önkormányzat is csatlakozott, a civil és magánszféra részvételével együtt 44 tagú az egyesület.

Eddigi eredmények, megvalósítások

Új községnek új községháza

Az újonnan elkészült községháza az új, önálló község szimbóluma – hangsúlyozta Esztelneken Varga Attila polgármester 2010-ben az átadás során. Az ingatlan épí­téséhez 2008-ban láttak hozzá, az átadásra 2010. január 8-án, pénteken került sor. Az új, korszerű épület akkor kö­zel 10,5 milliárd régi lejbe került, amelyet fele-fele arány­ban helyi, illetve megyei forrásokból finanszíroztak. A polgármester elmondta: az építkezési munká­ban komoly segítséget nyújtottak az RMDSZ-es hon­atyák is. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat veze­tője rámutatott: amióta Esztelnek önálló község lett, jelentős fejlődésnek indult. Az elnök elmondta azt is, hogy a megyei tanács ezután is támogatja a konkrét fejlesztési elképzeléseket. A cél a régió, Háromszék, Székelyföld hatékony fejlesztése, legyen szó községi építkezésről, aszfaltozásról vagy vízhálózat létesíté­séről – hangsúlyozta Tamás Sándor.

Azóta folytatódtak a beruházások, a fejlesztések, hiszen átereszek, utcák javításán dolgozott a vezető­ség, a Csángótelephez, Gyertyányosba vezető út javí­tására is sor került és a csángóiskola felújítására is. Erőgépeket sikerült megvásárolni, amelyek könnyíti a további munkálatokat. Az otthoni beteggondozás működtetését is fontosnak tartják és támogatják, ahogy tették azt a sportpálya építésekor is.

Megújuló kultúrotthonok

A polgármesteri hivatal korszerű épülete mögött található kultúrotthonnál javítási és bővítési munkálatokat eszközöltek, így miután befejezik egy kisebb terem, egy konyha és egy mel­lékhelyiség kialakítását, a meglévő épület mintegy száz négyzetméter hasznos felülettel nő. A kurtapa­taki kultúrotthon tavaly kívül-belül megújult, a két település művelődési házának tatarozását a megyei tanács 20 ezer lejjel támogatta.

Biblionet Esztelneken

A készruhagyárral szemben levő épületben, amelyben egyelőre a posta és egy fogászati rendelő működik, nemsokára itt kap helyet a községi könyv­tár is. Az állomány egyébként csak tavaly kétezer könyvvel bővült a magyarországi támogatóknak kö­szönhetően. Itt helyezik el a Biblionet-program felszereléseit. A Biblionet számtalan székelyföldi, erdélyi és partiumi kistelepülésre jutott el a könyvtárak mo­dernizálását célzó programként. Ezáltal a könyv­tárakban a világháló szolgáltatásait kulturális tar­talmak keresésére is használhatják az érdeklődők. Hargita, Kovászna, Maros, Kolozs, Bihar, Szilágy és Szatmár megyékben összesen 95 községi és falusi könyvtár nyert technikai felszerelést több mint 220 ezer dollár értékben. Ebben a programban vett részt Esztelnek is.

 

A jövő - tervek, elképzelések

Nyertes pályázat ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítésére

Var­ga Attila, Esztelnek elöljárója büszkén említi a 2011-ben megnyert 6,5 millió lej összértékű pályázatot, amiből kiépítenék a községközpont, illetve a hozzá tartozó Kurtapatak szennyvízhálózatát. Továbbá a Környezetvédelmi Alap kiírásának értelmében Esztelnek 5,2 millió lejt kap, amihez kb. 1,3 millió lejes önrésszel kell hozzájárulnia. Mivel a költségvetéshez viszonyítva tetemes összegről van szó, a községvezetés nem tervezett egyéb nagyobb munkálatot idénre, de elképzelései szerint még eb­ben az évben el szeretné költeni a pályázati pénznek legalább 60 százalékát, ami gyakorlatban azt jelen­tené, hogy a csatornázás több mint 50 százalékban meg is valósulna. A kivitelezési terv elkészült, a na­pokban aláírják a szerződést. A közbeszerzési eljárás befejeződésével el lehet kezdeni a munkálatokat a következő ütemterv szerint: 2012 - 15%, 2013 - 50%, 2014 - 35%, amelyet a Környezetvédelmi Alap álla­pított meg

Hozzátartozó falvak
Kurtapatak
Kapcsolódó képek
 
 
 
 
2012. augusztus 8., 09:52
 
 
2012. augusztus 1., 09:47
 
 
2012. július 21., 09:58
 
 
2012. július 15., 08:27
 
 
2012. június 27., 08:16
 
 
2012. június 25., 08:13
 
 


Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna
tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228,
e-mail: office@haromszek.ro


  Események  
  Megyejárásról  
Település
  Fotógaléria  
  Háromszék  


A Pro Regio Siculorum Egyesület és a Kovászna Megyei Tanács közös projektje.