Kézdiszentlélek
Általános adatok

Kézdiszentlélek (románul Sânzieni) a felsőháromszéki Szentföld egyik legnagyobb települése, a a háromszéki szent hegy, a Perkő lábánál fekszik. Kiskászon, Kővár és Szárazpatak tartozik hozzá. Kézdivásárhelytől négy, Sepsiszentgyörgytől 39 kilométerre található. A DN11B országút és a berecki vasútvonal is érinti.

Lakosság: 4704 fő (2002).
Területe: 96,70 km2
Polgármester: Balogh Tibor; Tel/fax: +40-267-366019.
Postai irányítószám: 527150.
Honlap: www.kezdiszentlelek.ro

Háromszék szent hegye: a Perkő

Már messziről látszik a Kézdiszentlélek fölött uralkodó Perkő hegy, amelyen az emblematikussá vált, piros tetejű, hófehér falú kápolnatalálható. A Szent Istvánról elnevezett kápolnát már a XVIII. század óta kegyhelyként tisztelik. Freskóit az Árpád-házi szent királyok és püspökök képei díszítik, faragott reneszánsz ajtókerete a XVII. században készült. A kápolnánál minden év augusztus 20-án többezres tömeg gyűl össze, hogy a csíksomlyói mellett a legjelentősebb erdélyi katolikus búcsús helyen Isten igéjét hallgassa.

A Perkő hegy lábánál húzódik meg a római katolikus erődtemplom, Háromszék egyik legnevezetesebb templomvára, amelynek alaprajza egyedülálló, úgynevezett "ollós", négy sarok- és egy kaputoronnyal. A templom baloldali kaputornyában található az egyháztörténeti múzeumunk, amely értékes vallási könyveken kívül miseruhákat is őriz.

A templom mellett húzódó földúton lehet megközelíteni a Dinnyéskőt, a vele szemben levő Berecz-asztalát, s közben megszemlélhető a völgyben meghúzódó Tarnóczy-vár (Mikes) romjai is. A Perkő oldalán a Mikes család várkastélyát a 15. század elején Mikes Benedek kezdte építtetni, s egykori védőfalainak maradványai, bejárati kapuja még látható. Kemény Zsigmond Özvegy és lánya című regényének cselekménye jórészt ehhez a várhoz kötődik. Innen pazar kilátás nyílik a Kézdiszéki-medencére.

 

Eddigi eredmények, megvalósítások

Jó úton járunk

Két kilométeren új aszfaltburkolatot kapott a kővári bekötőút, újabb egy kilométeres szakaszon pedig javításokat végeztek. Sikerült ugyanakkor rendbe hozni a Perkőre vezető utat is, és egy másik, ún. hátsó utat alakítottak ki, hogy megkönnyítsék a lefelé jövetelt, amely a megnövekedett forgalom mi­att vált szükségessé, a már említett közismert búcsú kapcsán.

Szeptember végén sikerült átadni azt a hidat, amely tehermentesíti a falu közötti forgalmat, és öss­szeköti a falurészeket a Kászonpatak mentén. Min­denképpen meg kell még említeni azt is, hogy új aszfaltréteg került a Szentléleken és Szárazpatakon áthaladó országútra, a megyei önkormányzat hat­hatós közbenjárása nyomán.

A mezei utak és a mellékutcák kavicsozásával jól haladtak, átereszeket alakítottak ki a Völgy-patakán, ahol a vizenyős talaj miatt nem lehetett mezőgaz­dasági gépekkel közlekedni. Balogh Tibor nagy si­kerként könyveli el a kiskászoni aszfaltozást, hiszen azon az útszakaszon soha nem volt aszfalt. A pol­gármester közbenjárására ráadásul az iskolabuszok felmennek egészen a falu felső végébe. Ugyancsak a kis település iskolája mögött bitumenes focipályát alakítottak ki.

Az önkormányzat számára ugyanak­kor legnagyobb kihívást a szántóföldek újramérése jelentette.

Sikeres pályázatok

2010-ben sikerült a szárazpataki és a kiskászoni iskolák nyílászáróit ki­cserélni, valamint részben a szentléleki iskoláét is. Utóbbi tanintézet esetében az év végén kaptak pénzt tetőzet cseréjére is. A helyi óvodához székely kaput állított az önkormányzat, kerítést szereltek és parko­lóhelyeket alakítottak ki. Az említettek mellett három nyertes pályázatot is magának tudhatott az önkormányzat, az egyik az Apor István Általános Iskola szomszédságában tervezett, műgyeppel borított minifoci-pálya kialakí­tására, egy másik zöldövezetek, a harmadik pedig egy turisztikai információs iroda létesítésére vonat­kozott. Szentléleken a 2011-es év egyik legnagyobb megvalósításának az éjszakai megvilágítással ellá­tott műgyepes pálya tekinthető. Ilyen létesítménnyel jelenleg egyetlen felső háromszéki település sem büszkélkedhet. Ez az Apor István Iskola mögött, a sportterem mellett található, és a futballpályával együtt komoly sportolási lehetőséget biztosító bá­zist képez. Az iskolaépületek is szépültek, ugyanis parkosítást végeztek a község többi iskoláinak az udvarán is. Balogh Tibor értékelése szerint, a szá­razpataki park sikerült a legjobban, ugyanis a 2010-ben épített óvodát, az iskolát és a szintén 2011-ben felújított kultúrházat is befogadó területnek nagyon szerencsés a fekvése.

www.kezdiszentlelek.ro

Az önkormányzat lehetőségei sze­rint támogatta a Perkő Néptáncegyüttest, a helyi ifjúsági szervezetet, a FIKSZ-et, az egyházat, a helyi futballcsapatot és az otthoni beteggondozást.

2010 óta üzemel a falu honlapja, a www.kezdiszentlelek.ro, ahol az érdeklődők megtekint­hetik a községet bemutató 40 perces filmet.

Megújult kultúrotthonok

A Petőfi Sándor Művelődé­si Ház tetőterében konferenciatermet, konyhát és három vendégszobát alakítottak ki, így tizenöt ven­déget tudnak kényelmesen elszállásolni. A létesítményt 2010 augusztusában, a falunapokon adtak át a közösségnek, il­letve megünnepelték a Kemény Zsigmond Községi Könyvtár ötvenedik születésnapját, amely alkalom­ból a régi könyvtárosokat is köszöntötték. Emellett bemutatták Kézdiszentlélek képes albu­mát és Szentlélekért elismerő címeket adományoz­tak Szász Anna nyugalmazott egészségügyi szakem­bernek, Gergely Zoltán iskolaigazgatónak, valamint Bartók Imrének, aki a sportéletben jeleskedett.

2009-ben Kőváron Szent Lőrinc szobrot, Kézdiszentléleken egész alakos Szent István szobrot avattak.

35 éves a Perkő néptánccsoport

A község egyébként számos nagy rendezvény­nek volt a házigazdája: a Perkőn tartották a VI. Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozót, a László Attila-koncert, valamint a hagyományos búcsú szer­vezésébe is besegített az önkormányzat. Ugyancsak 2011-ben ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a Perkő néptánccsoport, amely a művelődési házban mutatta be ünnepi műsorát.

A jövő - tervek, elképzelések

.

Hozzátartozó falvak
Kővár
Kiskászon
Szárazpatak
Kapcsolódó képek
 
 
 
 
2012. augusztus 8., 09:52
 
 
2012. augusztus 1., 09:47
 
 
2012. július 21., 09:58
 
 
2012. július 15., 08:27
 
 
2012. június 27., 08:16
 
 
2012. június 25., 08:13
 
 


Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna
tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228,
e-mail: office@haromszek.ro


  Események  
  Megyejárásról  
Település
  Fotógaléria  
  Háromszék  


A Pro Regio Siculorum Egyesület és a Kovászna Megyei Tanács közös projektje.